Prof. Luciana ANTOCI
Inspector Școlar General
Inspectoratul Școlar Județean, Iași

          Agenda competițională reînvie, și în această primăvară, la Iași, seria olimpiadelor pentru diverse discipline de studiu, dar și a concursurilor de tradiție care devin evenimente educaționale de anvergură națională cu reverberații profunde pentru formarea numeroaselor generații de elevi în spiritul gestionării și maximizării potențialului înnăscut și, mai apoi, dezvoltat prin educație, în spiritul valorilor și al competențelor înalte.

          Oraș cu o bogată istorie atât pe segmentul educației preuniversitare, cât și pe cel academic, Iașiul devine, an de an, un spațiu privilegiat și captivant în care elevi din toate județele țării vin pentru a-și pune în valoare nu doar cunoștințele dobândite, în anii de formare, ci și portofoliul de abilități și competențe în contexte de concurs care lărgesc, în mod semnificativ, spectrul prilejurilor de afirmare pentru fiecare în parte dintre ei. De asemenea, concursurile și olimpiadele școlare favorizează adesea dizolvarea șabloanelor de învățare practicate, pe scară largă, la clasă, generând o flexibilizare și o extindere a ocaziilor de dezvoltare a spiritului competițional, a capacității de gestionare a emoțiilor, de valorificare optimă a timpului de lucru prestabilit, de etalare a unor predispoziții particulare pe care le au elevii.

           Totodată, climatul de emulație pedagogică al competiției, devine și un context fertil de dezvoltare profesională pentru dascălii implicați în diversele roluri pe care le generează mecanismul de organizare a unor astfel de evenimente, fie din ipostaza de propunători de subiecte sau de evaluatori, fie din aceea de membri în comisia națională sau județeană de organizare a concursului, prin dizolvarea tiparelor restrictive ale didacticii disciplinei și prin configurarea unor noi instrumente și contexte de evaluare corelate cu provocările, dilemele și exigențele formării unei culturi elevate la elevi.

            În spiritul bucuriei de a ne cunoaște pentru a celebra împreună vibrația competițională configurată în cea mai nuanțată varietate a formelor ei de exprimare, le urăm tuturor participanților ca zilele petrecute în calendarul olimpiadelor și concursurilor de la Iași să le valorifice, în mod optim, portofoliul de cunoștințe, competențe și abilități, completând palmaresul educațional al fiecăruia cu rezultate remarcabile.